Begrepp
Sale and lease back-avtal


Sale and lease back-avtal innebär att kunden säljer ett objekt till ett finansieringsbolag och leasar tillbaka det. Sale and lease back-arrangemang omfattar vanligen endast två parter, finansiären och kunden. I detta system är objektets säljare och leastagare ett och samma företag såväl formellt som faktuellt. Utmärkande för sale and lease back-systemet är att kunden ursprungligen äger objektet, som förblir i hans innehav och användning under hela arrangemanget. Ett sale and lease back-arrangemang kan gälla antingen lös eller fast egendom. I det senare fallet rör det sig om en form av fastighetsleasing.

Specificerade uppgifter om sale and lease back-avtal insamlades för statistiken över finansieringsleasing fram till år 2008. Fr.o.m. år 2009 ingår sale and lease back-verksamhet i statistiken i annan finansieringsleasingverksamhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa