Begrepp
Sektorforskningsinstitut


Ett sektorforskningsinstitut är ett statligt forskningsinstitut som är underställt ett sektorministerium. Sektorforskningsinstituten har en central roll som producenter av informationsunderlag för det samhällspolitiska beslutsfattandet. Till området för statens budgetekonomi hör för närvarande 20 forskningsinstitut inom åtta förvaltningsområden.

Forskningsinstitut, namnförkortning och ministerium (inom parentes):
Rättspolitiska forskningsinstitutet OPTULA (JM)
Statens ekonomiska forskningscentral VATT (FM)
Forskningscentralen för de inhemska språken FOCIS (UVM)
Museiverket (UVM)
Geodetiska institutet (JSM)
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI (JSM)
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT (JSM)
Skogsforskningsinstitutet METLA (JSM)
Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA (JSM)
Havsforskningsinstitutet (KM)
Meteorologiska institutet (KM)
Mätteknikcentralen MIKES (HIM)
Konsumentforskningscentralen (HIM)
Statens tekniska forskningscentral VTT (HIM)
Geologiska forskningscentralen GFC (HIM)
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården STAKES (SHM)
Arbetshälsoinstitutet TTL (SHM)
Folkhälsoinstitutet KTL (SHM)
Strålsäkerhetscentralen STUK (SHM)
Finlands miljöcentral SYKE och de regionala miljöcentralerna (MM)Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.2006 - 31.12.2008
 • Ett sektorforskningsinstitut är ett statligt forskningsinstitut som är underställt ett sektorministerium. Sektorforskningsinstituten har en central roll som producenter av informationsunderlag för det samhällspolitiska beslutsfattandet. Till området för statens budgetekonomi hör för närvarande 19 forskningsinstitut inom åtta förvaltningsområden.
  Forskningsinstitut, namnförkortning och ministerium (inom parentes):
  Rättspolitiska forskningsinstitutet OPTULA (JM)
  Statens ekonomiska forskningscentral VATT (FM)
  Forskningscentralen för de inhemska språken FOCIS (UVM)
  Museiverket (UVM)
  Geodetiska institutet (JSM)
  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI (JSM)
  Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (JSM)
  Skogsforskningsinstitutet METLA (JSM)
  Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (JSM)
  Havsforskningsinstitutet (KM)
  Meteorologiska institutet (KM)
  Konsumentforskningscentralen (HIM)
  Statens tekniska forskningscentral VTT (HIM)
  Geologiska forskningscentralen GFC (HIM)
  Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården STAKES (SHM)
  Arbetshälsoinstitutet TTL (SHM)
  Folkhälsoinstitutet KTL (SHM)
  Strålsäkerhetscentralen STUKES (SHM)
  Finlands miljöcentral SYKE och regionala miljöcentraler (MM)  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2005

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa