Begrepp
Spatialdata


Spatialdata är en egenskap som beskriver geodataobjektets läge, geometri och topologi. Spatialdata anges i form av koordinater, adress, ort eller något annat objekt som man känner till.

Se också geografisk information och attributdataStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa