Begrepp
Bokslutsdispositioner


Som bokslutsdispositioner antecknas ökningar eller minskningar av kumulativa avskrivningsdifferensen som skall beaktas vid uträkningen av den beskattningsbara inkomsten samt ökningar eller minskningar i reserver som får dras av i beskattningen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa