Begrepp
Statens inkomstskatt


Inkomstskatt betalas till staten på förvärvsinkomst utgående från storleken på den beskattningsbara inkomsten. Inkomstskatten på förvärvsinkomst fastställs enligt en progressiv inkomstskatteskala. Inkomstskatten på kapitalinkomst fastställs enligt den relativa kapitalskattesatsen, som exempelvis åren 1993-1995 var 25 procent, åren 1996-1998 var 28 procent, från år 2000 var 29 procent och från år 2005 åter 28 procent. Förmögenhetsskatt uppbärs inte längre sedan år 2006.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Inkomstskatt betalas till staten och beräknas på basis av den beskattningsbara inkomstens storlek. Inkomstskatten på förvärvsinkomst bestäms enligt en progressiv skatteskala. Inkomstskatten på kapitalinkomst bestäms enligt en proportionell skatteprocent. Åren 1993-1995 var skatteprocenten 25 %, 1996-1999 28 %, 2000-2004 29 % och från 2005 28 %. Förmögenhetsskatten var en statlig skatt som beräknades på basis av den beskattningsbara förmögenhetens storlek.  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1993 - 31.12.2005

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

  Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa