Begrepp
Befolkning i arbetsför ålder


Till befolkningen i arbetsför ålder hör alla 15-74-åringar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa