Begrepp
Utländsk sammanslutning


En utländsk sammanslutning är en enhet som är registrerad i Finland för att uppge sin försäljning som mervärdesskattskyldig, men som inte har något fast arbetsställe i Finland. Dessa enheter ingår inte i företagen i företagsregistret. Jfr filialÄmnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa