Begrepp
Besvär


Medel för sökande av ändring i en domstols eller förvaltningsmyndighets avgörande som inte har vunnit laga kraft.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa