Begrepp
Besvärstillstånd


Tillstånd att hos högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen söka ändring i en lägre domstols avgörande.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa