Begrepp
Fabrikat


Produkter som tillverkats av ett företag och som är avsedda att levereras som sådana.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa