Begrepp
Forskningsanslag


Anslag och bevillningsfullmakter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa