Begrepp
Statsskuldförbindelser


En statsskuldförbindelse är ett icke räntebärande omsättningsbart skuldebrev som staten (också annan än finska staten) utställt på innehavaren.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa