Begrepp
Statsekonomin


Till statsekonomin räknas budgetekonomin och statliga fonder utanför statsbudgeten.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa