Begrepp
Skulder till allmänheten och offentliga sektorn


Skulder till andra än kreditinstitut och centralbanker.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa