Begrepp




Skuldebrevslån


Det utestående kapitalet av skuldebrevslån som ett finansinstitut beviljat ur sin inlåning (eller försäkringsanstalter ur sina försäkringsfonder) eller ur eget kapital. Skuldebreven omfattar också lån som förmedlats ur medel hos inrättningar som är underställda Pensionsskyddscentralen, räntestödslån, lån som förmedlats av statsmedel, bostadssparpremielån samt övriga skuldebrevslån. För försäkringsanstalternas del ingår utöver frivillig utlåning även återlåning till arbetsgivare eller försäkringstagare.



Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa