Begrepp
Skattekvot


Skattekvoten är ett relationstal som uttrycker beloppet av de av offentliga sektorn under året uppburna obligatoriska skatterna och avgifterna av skattenatur som en proportion av årets bruttonationalprodukt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa