Begrepp
Skattefinansiering


Till kommunens skattefinansiering räknas kommunens skatteintäkter och statsandelar.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa