Begrepp
Skattesamfund


Till skattesamfunden hör: 1) samfällda förmåner, så som fiskelag och väglag, 2) skattesamfund, 3)innehållningsskyldiga med solidariskt ansvar, så som icke-registrerade bolag, stiftelser eller föreningar, 4) samfällda skogar, 5) gårdar, 6) näringssammanslutningar och 7) övriga beskattningsenheterÄmnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa