Begrepp
Exportomsättning


Värdeindex för försäljning av varor och tjänster till utlandet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • EU

Jaa