Begrepp
Benchmarklån


Med benchmarklån (referenslån) avses stora serie- eller bostadsobligationslån som staten emitterar och som fortlöpande noteras av primary dealers på andrahandsmarknaden. Dess avkastning anger den riskfria räntan på marknaden. Med primary dealer avses en bank eller värdepappersförmedlare som genom avtal med Statskontoret åtagit sig att delta i auktionerna av benchmarklån och att upprätthålla en andrahandsmarknad. Genom avtalet mellan Finlands Bank och primary dealers har de sistnämnda åtagit sig att följa de uppföranderegler som tillämpas på andrahandsmarknaden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa