Begrepp
Producentpris för odlare


Det pris utan moms och produktsubventioner som odlaren får för sina lantbruksprodukter på gården eller i det första skedet av marknadsföringskedjan.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa