Begrepp
Samföretag


Ett samföretag är ett företag som ägs till hälften av sitt moder- eller dotterbolag tillsammans med ett företag som inte hör till koncernen.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa