Begrepp
Privata sektorn


I arbetskraftsundersökningen bestäms arbetsgivarsektorn enligt arbetsplatsens eller företagets uppgifter i företagsregistret. Klassificeringen avviker något från den som används i nationalräkenskaperna. Till privata sektorn räknas de personer vars arbetsgivare är ett bolag, också med statlig majoritet, eller ett bolag ägt av kommunen, eller privatperson, företag, stiftelse, andelslag eller förening, samt självständiga företagare och yrkesutövare. Till privata sektorn räknas också icke-vinstsyftande organisationer som t.ex. kyrkan och församlingarna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa