Begrepp
Produktion som förebygger förorening av miljön


Produktion som förebygger förorening av miljön kan omfatta produkter, teknik eller tjänster som gäller skador på luften, marken och vattnet samt problem i anknytning till avfall, buller, naturens mångfald och landskap i naturtillstånd. En sådan produktion kan vara verksamhet, eller förknippad med verksamhet som är, mätning, uppföljning, förebyggande, hantering, reparation, undersökning, utveckling eller medvetandegörande av en fråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa