Begrepp
Insatsförbrukning av miljöskyddsutgifter


Med insatsförbrukning beskrivs den miljöproduktion (=miljöskyddsutgifter) som används av producenten själv i samband med miljöskyddsutgifter. Dessa uppkommer under produktionen utifrån hjälpfunktioner som behövs för primär eller sekundär produktion.
Exempel på miljöproduktion som används av producenten själv är användning av energi och material, löner, underhållsarbeten o.s.v.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa