Begrepp
Statistisk enhet i företagsregistret


Statistiska enheter i företags- och arbetsställeregistret är företag, lokalenhet, arbetsställe, företagsgrupp (koncern) och offentlig sammanslutning.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) och på förordningen rörande företagsregister(EG 177/2008).Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Statistiska enheter i företags- och arbetsställeregistret är företag, lokalenhet, arbetsställe, företagsgrupp (koncern) och offentlig sammanslutning.

  Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 1993/696) och på förordningen rörande företagsregister(EEG 1993/2186).  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 4.3.2008

  Källorganisation

  • EU

  Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa