EU:s statistikförordningar

EU:s statistikförordningar är vanligen rådets och parlamentets förordningar som kompletteras med kommissionens förordningar. De berör harmoniseringen av EU-ländernas statistik, såsom klassificeringar och andra statistikstandarder, och uppgifter som ska levereras till kommissionen och tidtabeller som ska följas.

Det centrala dokument som styr verksamheten är ett flerårigt statistikprogram (pdf) som godkänts av Europaparlamentet och rådet och på basis av vilket kommissionen utarbetar det årliga arbetsprogrammet. Då statistik enligt statistikprogrammet görs upp måste EU-ländernas statistikbyråer samt EU:s statistikbyrå Eurostat tillämpa EU:s statistiklag (pdf). Som en övernationell förordning går den förbi den nationella statistiklagen, men i praktiken finns det inga motstridigheter mellan den och Finlands egen statistiklag.

Eurostat har utarbetat en guide över EU:s statistiklag som heter "Legal framework for European Statistics - The Statistical Law" (pdf).