265 Taiteilijat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
2 Erityisasiantuntijat
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat
265Taiteilijat
2651Kuvataiteilijat
2652Muusikot, laulajat ja säveltäjät
2653Tanssitaiteilijat ja koreografit
2654Ohjaajat ja tuottajat
2655Näyttelijät
2656Juontajat, kuuluttajat ym.
2659Muut taiteilijat

265 Taiteilijat

Luovat taideteoksia ja tulkitsevat taiteellisia luomuksia kuten sävellyksiä tai käsikirjoituksia esittämällä niitä, johtamalla niiden esittämistä tai juontamalla tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa niitä esitetään.

Tehtäviin kuuluu yleensä: eri muodoissa toteutettavan kuvataiteen suunnittelu ja luominen; alkuperäisen musiikin luominen ja säveltäminen; musiikki-, tanssi-, teatteri- ja filmituotantojen suunnittelu, ohjaus, harjoittelu ja esittäminen; taiteellisen, taloudellisen ja organisointiin liittyvän vastuun ottaminen televisio-ohjelmien, elokuvien ja teatteriesitysten tuotannosta; käsikirjoituksiin, näytelmiin tai kirjoihin perehtyminen sekä niiden tulkintaan valmistautuminen ja tulkinnan harjoitteleminen; radion, television tms. kautta lähetettävän musiikin, videoiden ja muiden viihdeaineistojen valitseminen, kuuluttaminen ja kaupallisten tiedonantojen antaminen.


Tähän kuuluu:
- 2651 Kuvataiteilijat
- 2652 Muusikot, laulajat ja säveltäjät
- 2653 Tanssitaiteilijat ja koreografit
- 2654 Ohjaajat ja tuottajat
- 2655 Näyttelijät
- 2656 Juontajat, kuuluttajat ym.
- 2659 Muut taiteilijat

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: