3 Asiantuntijat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3Asiantuntijat
31Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
32Terveydenhuollon asiantuntijat
33Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat
34Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat
35Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat

3 Asiantuntijat

Suorittavat tutkimustyöhön, tieteellisiin tai taiteellisiin konsepteihin ja menetelmiin sekä hallinnon ja liike-elämän säännösten soveltamiseen liittyviä teknisiä, työnjohdollisia ja muita tehtäviä. Useimmissatämän pääluokan ammateissa suoriutumiseen vaaditaan ISCOn taitotason kolme valmiuksia.

Tehtäviin kuuluu yleensä: luonnontieteiden, tekniikan, biotieteiden, yhteiskunta- ja humanististen tieteiden alueilla käytettävien mallien ja toimintamenetelmien tutkimukseen ja soveltamiseen liittyvän asiantuntijatyön tekeminen; kaupankäyntiin, finanssialaan, hallintoon ja sosiaalityöhön liittyvien teknisten palveluiden toteuttaminen; taiteeseen ja viihteeseen liittyvien teknisen tukipalvelujen tarjoaminen; urheilutoimintaan osallistuminen, hengellisten palvelujen toteuttaminen. Toimenkuvaan voi sisältyä työnjohtotehtäviä.

Tähän pääluokkaan kuuluvat ammatit luokitellaan 2-numerotasolla seuraavasti:
- 31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
- 32 Terveydenhuollon asiantuntijat
- 33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat
- 34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat
- 35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat

Tähän kuuluu:


Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: