315 Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
315Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat
3151Laivojen konepäälliköt ja -mestarit
3152Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt
31521Isojen alusten päälliköt ja perämiehet
31522Pienten alusten päälliköt
31523Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit
3153Lentokapteenit ja -perämiehet
3154Lennonjohtajat
3155Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat

315 Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat

Valvovat mekaanisten ja elektronisten laitteiden käyttöä laivalla ja lentokoneissa, johtavat ja navigoivat laivoja ja lentokoneita. Ohjaavat laivojen ja lentokoneiden liikennettä satamissa ja lentokentillä. Valvovat lentoliikenteen turvallisuutta ja kehittävät turvallisuusjärjestelmiä.


Tähän kuuluu:
- 3151 Laivojen konepäälliköt ja -mestarit
- 3152 Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt
- 3153 Lentokapteenit ja -perämiehet
- 3154 Lennonjohtajat
- 3155 Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: