3151 Laivojen konepäälliköt ja -mestarit

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
315Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat
3151Laivojen konepäälliköt ja -mestarit
3152Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt
31521Isojen alusten päälliköt ja perämiehet
31522Pienten alusten päälliköt
31523Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit
3153Lentokapteenit ja -perämiehet
3154Lennonjohtajat
3155Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat

3151 Laivojen konepäälliköt ja -mestarit

Osallistuvat teknisten laitteiden käyttöön, ylläpitoon ja korjaukseen. Käyttävät, valvovat, huoltavat ja korjaavat teknisiä laitteita laivalla tai tekevät vastaavia tukitoimenpiteitä maissa.

Tehtäviä
- käyttävät huoltavat ja korjaavat laitteita ja koneita aluksilla
- vastaavat aluksen polttoaineen ja varaosien riittävyydestä, hoitavat varastokirjanpitoa
- toimivat teknisenä esimiehenä asennuksissa, laivan koneiden ylläpidossa ja korjauksissa, valvovat ohjeiden noudattamista
- huoltavat ja tekevät hätäkorjauksia koneille ja laitteille sekä apulaitteille
- valvovat ja tarkkailevat konehuoneen koneiden ja apulaitteiden toimintaa
- toimivat työnjohdollisissa tehtävissä

Esimerkkejä:
- konepäällikkö (laiva)
- alikonemestari (laiva)
- ylikonemestari (laiva)


Tähän kuuluu:


Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu:
- koneenkäyttäjä (laiva) (8350)
- laivanrakennusinsinööri (2144)