3152 Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
315Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat
3151Laivojen konepäälliköt ja -mestarit
3152Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt
31521Isojen alusten päälliköt ja perämiehet
31522Pienten alusten päälliköt
31523Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit
3153Lentokapteenit ja -perämiehet
3154Lennonjohtajat
3155Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat

3152 Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt

Johtavat ja navigoivat laivoja ja muita vesiliikenteen aluksia sekä toimivat vastaavissa tehtävissä maissa. Ohjaavat laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä.

Tehtäviä:
- johtavat ja navigoivat laivoja tai aluksia merellä tai sisämaan vesiväylillä
- valvovat ja osallistuvat kannen ja komentosiltatyön tehtäviin
- navigoivat aluksia pois ja sisään satama-alueelta ja läpi kanaalien, salmien ja muiden vesistöalueiden, missä edellytetään erityisasiantuntemusta
- varmistavat turvallisen lastauksen rahtialuksilla ja miehistön ja matkustajien turvallisuussääntöjen noudattamisen
- ohjaavat aluksen korjaus- ja huoltotöitä
- soveltavat periaatteellista ja käytännön tietoa laivojen johtamisessa, navigoinnissa ja tulevien ongelmien ratkaisussa
- vastaavat laivan varastoista ja varastokirjanpidosta, miehistön rekrytoinnista sekä asianomaisista dokumenteista kuten miehistöluettelosta
- lähettävät ja vastaanottavat tietoa maista ja toisilta laivoilta
- toimivat työnjohdollisissa tehtävissä

Esimerkkejä:
- kapteeni (iso alus)
- kapteeni (pieni alus)
- laivan perämies
- luotsi
- satamakapteeni
- merikapteeni


Tähän kuuluu:
- 31521 Isojen alusten päälliköt ja perämiehet
- 31522 Pienten alusten päälliköt
- 31523 Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu:
- merimies (8350)