31521 Isojen alusten päälliköt ja perämiehet

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
315Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat
3151Laivojen konepäälliköt ja -mestarit
3152Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt
31521Isojen alusten päälliköt ja perämiehet
31522Pienten alusten päälliköt
31523Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit
3153Lentokapteenit ja -perämiehet
3154Lennonjohtajat
3155Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat

31521 Isojen alusten päälliköt ja perämiehet

Vastaavat aluksen kokonaisjohtamisesta. Ohjaavat alusta lähdettäessä satamista ja tultaessa satamiin sekä hoitavat satamassa aluksen operointiin liittyvän yhteydenpidon mm. viranomaisiin. Satamissa huolehtivat yhteydenpidosta lastin omistajiin, ahtausliikkeisiin, lavanselvittäjiin ja satamaviranomaisiin.

Tähän kuuluu:


Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: