31523 Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
315Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat
3151Laivojen konepäälliköt ja -mestarit
3152Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt
31521Isojen alusten päälliköt ja perämiehet
31522Pienten alusten päälliköt
31523Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit
3153Lentokapteenit ja -perämiehet
3154Lennonjohtajat
3155Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat

31523 Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit

Ohjaavat laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä ja vastaavat sataman toiminnasta.

Tähän kuuluu:


Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: