3154 Lennonjohtajat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
315Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat
3151Laivojen konepäälliköt ja -mestarit
3152Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt
31521Isojen alusten päälliköt ja perämiehet
31522Pienten alusten päälliköt
31523Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit
3153Lentokapteenit ja -perämiehet
3154Lennonjohtajat
3155Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat

3154 Lennonjohtajat

Ohjaavat lentoliikennettä ilmatilassa ja lentokentällä sekä välittävät tarvittavaa tietoa liikennöiville koneille.

Tehtäviä:
- ohjaavat lentokoneen laskeutumista, lähtöä ja liikkumista lentokentällä
- ohjaavat ja valvovat lentokoneiden liikkumista ilmatilassa
- tarkistavat ja hyväksyvät lentosuunnitelmat
- ilmoittavat lentohenkilöstölle lennon aikana vallitsevat sääolosuhteet; välittävät tietoa muusta ilmaliikenteestä, yms.
- käynnistävät etsintä- ja pelastuspalvelut hätätilanteissa
- johtavat lentokoneiden ja palveluajoneuvojen liikkumista ja toimintaa kiitoradoilla ja niiden liityntäalueilla
- ylläpitävät yhteyttä lennonjohtotorneihin, lentoaseman valvontayksiköihin ja muihin tarkastuspisteisiin, koordinoivat lentokoneiden liikkumista liityntäalueille

Esimerkkejä:
- lennonjohtaja
- reittipäällikkö (lentoliikenne)


Tähän kuuluu:


Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu:
- lentokapteeni (3153)