3155 Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
315Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat
3151Laivojen konepäälliköt ja -mestarit
3152Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt
31521Isojen alusten päälliköt ja perämiehet
31522Pienten alusten päälliköt
31523Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit
3153Lentokapteenit ja -perämiehet
3154Lennonjohtajat
3155Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat

3155 Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat

Toimivat lennonvarmistukseen liittyvissä teknisissä tehtävissä: ylläpitävät, huoltavat ja suunnittelevat lennonvarmistuksen teknisiä järjestelmiä kuten tutka-, radio-, navigaatio- ja säälaitteita lentoasemilla ja lennonvarmistuskeskuksissa. Nämä järjestelmät palvelevat lentämistä, lennonjohtoa, lennon suunnittelua ja matkustajia lentoasemilla.

Tehtäviä:
- navigointilaitteisiin ja prototyyppien testaukseen liittyvät tekniset tehtävät
- avustavat lentokoneen ohjauksen viestintäyhteyksien ja lentokoneiden etsintälaitteiden suunnitteluun liittyvissä teknisissä tehtävissä
- avustavat lennonvalvonnan ja turvalaitteiden kustannusarvioiden sekä teknisten ohjeiden ja koulutusohjeiden valmistelussa
- avustavat teknisen valvonnan rakentamisessa maanpinnalla toimivalle lennonohjauslaitteistolle, tämän laitteiston asentamisessa ja käyttämisessä sekä huollossa ja korjaamisessa standardien ja suositusten noudattamisen varmistamiseksi
- sovittavat maa-asemien navigointisysteemit ja -laitteet lentoliikenteen käyttöön
- tarkistavat ja sertifioivat lentoliikenteen navigoinnin tietoyhteydet ja tarkkailulaitteiden varusteet sekä kalibroivat maa-asemien mittauslaitteet varmistaakseen lentoturvallisuuden
- valvovat ja parantavat lennonvalvonnan tai -reitityksen toimintatapoja
- kouluttavat ja toimivat muiden työntekijöiden työnjohtajina

Esimerkkejä:
- lentoturvallisuusteknikko
- lennonvalmistelija
- lennonselvittäjä


Tähän kuuluu:


Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu:
- lentokonemekaanikko (7232)
- ilmailuhuoltomies (7232)