322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym.

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
32 Terveydenhuollon asiantuntijat
322Sairaanhoitajat, kätilöt ym.
3221Sairaanhoitajat ym.
32211Sairaanhoitajat
32212Terveydenhoitajat
3222Kätilöt

322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym.

Hoitavat sairaita, loukkaantuneita ja muita hoitoa tarvitsevia kuten raskaana olevia ennen ja jälkeen synnytyksen, synnytyksiä jne. Työskentelevät yleensä hoitotyön erikoisasiantuntijoiden ja lääkäreiden johdolla.

Tehtäviin kuuluu yleensä: potilaiden hoitamista, terveyden edistämistä, hoitotyön suunnittelua ja kehittämistä ym. Osallistuvat sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan työhön, pyrkivät aktivoimaan asiakkaitaan huolehtimaan omasta terveydestään. Hoitavat itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä synnytyksiä ja vastaavat synnyttäneistä ja vastasyntyneistä. Valmentavat raskaana olevia ja perheitä äitiysneuvoloissa, tunnistavat raskausajan häiriöt sekä osallistuvat tutkimuksiin, hoitoon ja seurantaan ennen ja jälkeen synnytyksen.


Tähän kuuluu:
- 3221 Sairaanhoitajat ym.
- 3222 Kätilöt

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: