3221 Sairaanhoitajat ym.

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
32 Terveydenhuollon asiantuntijat
322Sairaanhoitajat, kätilöt ym.
3221Sairaanhoitajat ym.
32211Sairaanhoitajat
32212Terveydenhoitajat
3222Kätilöt

3221 Sairaanhoitajat ym.

Hoitavat potilaita itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä erikoisalanaan esim. psykiatria, kirurgia, anestesia tai sisätaudit. Toimivat omahoitajina ja työryhmän johtajina. Neuvovat ja ohjaavat potilaita ja asiakkaita, suunnittelevat ja kehittävät hoitotyötä sekä osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön.

Huolehtivat terveydenhuollosta ja terveysneuvonnasta terveyskeskuksissa, opiskelija-, koulu- ja työterveyshuollossa ym., aktivoivat eri-ikäisiä ihmisiä terveyden edistämisen menetelmin huolehtimaan omasta terveydestään ja elinympäristöstään. Työn tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien ja ongelmien ehkäisy sekä niiden varhainen toteaminen.

Tehtäviä:
- sairaiden, loukkaantuneiden, vammaisten ja muiden hoitoa tarvitsevien hoidon arviointi, suunnittelu ja toteuttaminen
- lääkityksen hoitaminen ja muiden hoitotoimenpiteiden suorittaminen sekä hoitovasteen tarkkailu
- potilaan voinnin seuraaminen ja havaintojen kirjaaminen potilaskertomukseen
- ensihoitoon osallistuminen ensiapupoliklinikoilla ym.
- eri-ikäisten potilaiden aktivoiminen terveydestään ja elinympäristöstään huolehtimiseen
- terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä varhainen toteaminen
- koululaisten, opiskelijoiden ym. ryhmien terveystarkastusten pitäminen

Esimerkkejä:
- sairaanhoitaja
- terveydenhoitaja
- kouluterveydenhoitaja
- työterveyshoitaja
- ensihoitaja (pl. sairaankuljetus)


Tähän kuuluu:
- 32211 Sairaanhoitajat
- 32212 Terveydenhoitajat

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu:
- osastonhoitaja (22212)
- lähihoitaja (53219)
- kätilö (3222)
- ensihoitaja (sairaankuljetus) (3258)