32211 Sairaanhoitajat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
32 Terveydenhuollon asiantuntijat
322Sairaanhoitajat, kätilöt ym.
3221Sairaanhoitajat ym.
32211Sairaanhoitajat
32212Terveydenhoitajat
3222Kätilöt

32211 Sairaanhoitajat

Arvioivat hoidon tarpeen ja suunnittelevat hoidon kokonaisuuden yhdessä potilaan ja lääkärin kanssa, seuraavat hoidon vaikuttavuutta. Suunnittelevat ja toteuttavat lääkehoitoa, tarkkailevat potilaiden elintoimintoja ja tekevät hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia. Vastaavat hoidon koordinoinnista ja potilaan hoitoon osallistuvan työryhmän johtamisesta.

Tähän kuuluu:


Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: