322 Sjukskötare, barnmorskor m.fl.

Huvudgrupper - Yrkesklassificeringen 2010
 
3 Experter
32 Hälso- och sjukvårdsexperter
322Sjukskötare, barnmorskor m.fl.
3221Sjukskötare m.fl.
32211Sjukskötare
32212Hälsovårdare
3222Barnmorskor