612 Eläintenkasvattajat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.
612Eläintenkasvattajat
6121Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat
61211Karjankasvattajat ym.
61212Karjanhoitajat ym.
61213Lemmikkieläinten kasvattajat
61214Maatalouslomittajat
6122Siipikarjankasvattajat
6123Mehiläistenhoitajat ym.
6129Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat
61291Turkiseläinten ja porojen kasvattajat
61299Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat

612 Eläintenkasvattajat

Suunnittelevat, organisoivat ja kasvattavat kotieläimiä, siipikarjaa, mehiläisiä tai muita tuotantoeläimiä lihan, maitotuotteiden, hunajan, nahkojen, tekstiilikuitujen tai muiden eläinperäisten tuotteiden tuottamiseksi myyntiin tai markkinoille tai eläinten käyttämiseksi työssä, urheilussa tai harrastustoiminnassa.

Tehtäviin kuuluu yleensä: markkinoiden ja olosuhteiden tarkkaileminen; tuotannon lajien ja määrien määrittäminen; tuotannon suunnittelu ja koordinointi; eläinten kasvattaminen, ruokkiminen ja hoitaminen; eläinten tai eläintuotteiden valmisteleminen markkinoille; eläinten synnytysten avustaminen; rakennusten, koneiden, laitteiden ja rakenteiden kunnossapito ja puhdistaminen; tuotteiden varastointi ja esikäsittely markkinoille; tuotteiden myynninedistäminen ja markkinointi; varastojen, tuotteiden ja tarvikkeiden myynnin, oston ja kuljetuksen järjestäminen; liiketapahtumia koskevien tietojen ylläpitäminen ja arviointi; työntekijöiden kouluttaminen ja ohjaaminen eläintenhoidossa, sekä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa; työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja irtisanominen.


Tähän kuuluu:
- 6121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat
- 6122 Siipikarjankasvattajat
- 6123 Mehiläistenhoitajat ym.
- 6129 Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: