6121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.
612Eläintenkasvattajat
6121Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat
61211Karjankasvattajat ym.
61212Karjanhoitajat ym.
61213Lemmikkieläinten kasvattajat
61214Maatalouslomittajat
6122Siipikarjankasvattajat
6123Mehiläistenhoitajat ym.
6129Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat
61291Turkiseläinten ja porojen kasvattajat
61299Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat

6121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat

Kasvattavat ja jalostavat kotieläimiä (pl. siipikarja) kuten liha- tai lypsykarjaa, lampaita, sikoja, vuohia, hevosia jne. sekä suunnittelevat ja organisoivat tehtäviä lihan, maidon ja muiden maitotuotteiden, nahkojen ja villan tuottamiseksi markkinoille tai eläinten käyttämiseksi työssä tai urheilu- ja vapaa-ajan tarkoituksissa.

Tehtäviä:
- markkinoiden tarkkaileminen, kasvatettavista lajeista ja määristä päättäminen ja tuotannon suunnitteleminen ja koordinointi sen mukaan
- laidunten viljely, rehun ja vesivarojen järjestäminen eläimille
- eläinten tarkkaileminen ja tutkiminen sairauksien, vammojen tai tautien havaitsemiseksi, eläinten lypsäminen
- maatalousrakennusten, -koneiden, -laitteiden ja -rakenteiden kunnossapito ja puhdistaminen
- eläinten teurastaminen, nylkeminen ja valmisteleminen myyntiä varten
- eläin- ja maitotuotteiden varastointi ja esikäsittely markkinoille saattamista varten
- tuotteiden myynninedistäminen ja markkinointi, liiketapahtumia koskevien tietojen ylläpitäminen ja arviointi
- työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen eläinten hoitoon liittyvissä tehtävissä ym.

Esimerkkejä:
- karjankasvattaja
- eläintenhoitaja (karjatila)
- koirankasvattaja (kennelin pitäjä)
- karjanhoitaja
- hevostenhoitaja
- maatalouslomittaja
- sikalanhoitaja
- karjatalousyrittäjä


Tähän kuuluu:
- 61211 Karjankasvattajat ym.
- 61212 Karjanhoitajat ym.
- 61213 Lemmikkieläinten kasvattajat
- 61214 Maatalouslomittajat

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu:
- karjatilanjohtaja (liikkeenjohto) (1311)
- poronhoitaja (61291)