6123 Mehiläistenhoitajat ym.

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.
612Eläintenkasvattajat
6121Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat
61211Karjankasvattajat ym.
61212Karjanhoitajat ym.
61213Lemmikkieläinten kasvattajat
61214Maatalouslomittajat
6122Siipikarjankasvattajat
6123Mehiläistenhoitajat ym.
6129Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat
61291Turkiseläinten ja porojen kasvattajat
61299Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat

6123 Mehiläistenhoitajat ym.

Kasvattavat, jalostavat ja hoitavat hyönteisiä, kuten hunajamehiläisiä, sekä suunnittelevat ja organisoivat tehtäviä hunajan, mehiläisvahan ym. tuottamiseksi myyntiin.

Tehtäviä:
- markkinoiden tarkkailu, tuotannon suunnitteleminen ja koordinointi sen mukaisesti, hyönteisiin liittyvien tuotteiden tuotantolajien ja -määrien määrittäminen ja tuotannon suunnitteleminen ja koordinointi sen mukaisesti.
- hyönteisten ostaminen ja niiden tarvitseman ravinnon ja muiden tarvikkeiden kasvattaminen ja ostaminen
- hyönteisten jalostaminen, kasvattaminen ja hoitaminen ja niiden tuottamien tuotteiden kerääminen
- maatalousrakennusten, -koneiden, -laitteiden ja -rakenteiden vuokraaminen tai niihin investoiminen sekä niiden kunnossapito ja puhdistaminen
- tuotteiden varastointi ja jonkinasteinen prosessointi
- varaston, tuotteiden ja tarvikkeiden myynnin, oston ja kuljetuksen järjestäminen ja viljelytoimintaa koskevien tietojen ylläpitäminen
- työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen hyönteisten hoitoon, yllä- ja kunnossapitotehtäviin sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa; työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja irtisanominen

Esimerkkejä:
- mehiläistenhoitaja

Tähän kuuluu:


Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: