62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
62Metsä- ja kalatalouden työntekijät
621Metsurit ja metsätyöntekijät
6210Metsurit ja metsätyöntekijät
622Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät
6221Kalanviljelijät ja -viljelytyöntekijät
62211Kalanviljely-yrittäjät
62212Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät
6222Kalastajat
6223Syvänmerenkalastajat
6224Riistanhoitajat ja metsästäjät

62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät

Luonnonvaraisten ja istutettujen metsien viljely, suojelu ja hyödyntäminen sekä kalojen jalostus, kasvatus ja pyytäminen markkinoille. Edellä mainittujen tehtävien suunnittelu ja töiden organisointi, metsästäminen ja ansapyynti pääasiassa myyntiin. Tähän luetaan sekä yrittäjät että palkansaajat. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotasoa kaksi.

Tehtäviin kuuluu yleensä: laitteiden ja koneiden vuokraaminen tai niihin investointi ja tarvikkeiden ostaminen; metsänhoitoon, vesiviljelyyn, kalastukseen ja metsästykseen liittyvien toimien suunnittelu ja tekeminen; rakennusten, säiliöiden, koneiden ja muiden laitteiden kunnossapito, tuotteiden toimittaminen tai markkinointi, muiden työntekijöiden työnjohto tai kouluttaminen.


Tähän kuuluu:
- 621 Metsurit ja metsätyöntekijät
- 622 Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: