62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
62Metsä- ja kalatalouden työntekijät
621Metsurit ja metsätyöntekijät
6210Metsurit ja metsätyöntekijät
622Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät
6221Kalanviljelijät ja -viljelytyöntekijät
62211Kalanviljely-yrittäjät
62212Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät
6222Kalastajat
6223Syvänmerenkalastajat
6224Riistanhoitajat ja metsästäjät

Jaa