Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus COICOP, Kuluttajahintaindeksi 2010=100

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Kuluttajahintaindeksissä käytettävä yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus - COICOP, Classification of Individual Consumption According to Purpose - on laadittu kotitalouksien yksilöllisten kulutusmenojen luokittelua ja analysointia varten.
Luokituksen ensisijaisena tarkoituksena on luokitella kotitalouksien eri tarkoituksiin hankkimat tavarat ja palvelut pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.

Luokituksen kansainvälinen tausta

COICOP on yksi Yhdistyneiden Kansakuntien kansantalouden tilinpitojärjestelmän (System of National Accounts 1993, lyh. SNA) käyttötarkoituksen mukaisista luokituksista. Yksilöllisen kulutuksen käyttö-tarkoituksen mukainen luokitus COICOP otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuoden 1993 SNA:ssa.
Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä (YKHI) käytettävä COICOP-luokittelu on vahvistettu Euroopan Unionin Komission asetuksella (EC) No 2214/96, annettu 20. päivänä marraskuuta 1996 yhdenmukaistetusta kuluttajahintaindeksistä: YKHI:en alaindeksien ilmoittaminen ja levittäminen, sekä tarkistettu asetuksissa 1687/98, 1617/1999 ja 1749/1999.

Muutokset edellisestä versiosta

Vuonna 1993 luokitus sisälsi 10 pääryhmää, ja se määriteltiin 3-numerotasolle asti. Vuonna 1998 luo-kitusta uudistettiin siten, että elintarvikkeet, juomat ja tupakka jaettiin kahteen pääryhmään (01 ja 02) entisen yhden sijasta. Lisäksi erotettiin omaksi kokonaisuudekseen pääryhmä tietoliikenne (08), joka aikaisemmassa luokituksessa kuului pääryhmään 10 (sekalaiset tavarat ja palvelut). Näin luokituksen pääryhmien lukumääräksi tuli 12:
01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
02 Alkoholijuomat ja tupakka
03 Vaatetus ja jalkineet
04 Asuminen ja energia
05 Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet
06 Terveys
07 Liikenne
08 Tietoliikenne
09 Virkistys ja kulttuuri
10 Koulutus
11 Hotellit, kahvilat ja ravintolat
12 Muut tavarat ja palvelut

COICOP-luokitus otettiin käyttöön kuluttajahintaindeksissä 1995=100 vuoden 1998 COICOP -luokituksen mukaisesti.

Luokituksen rakenne tai luokitteluperiaatteet yms.

COICOPin luokitusyksiköt ovat yksittäisten tavaroiden ja palvelujen hankintamenoja, jotka luokitellaan käyttötarkoituksen mukaisiin pääryhmiin 1-12.
Luokituksen perushierarkia on kolmitasoinen. Luokituksen pääryhmät ovat kaksinumeroisia (01-12), ryhmät kolminumeroisia (01.1-12.7) ja luokat nelinumeroisia (01.1.1-12.7.0). Lisäksi kansallisessa ku-luttajahintaindeksissä käytettävään luokitukseen on lisätty alaluokkia 7-numerotasolle saakka (hyödy-ketaso).

Luokitusjulkaisut

Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus. Tilastokeskus, 2002, Käsikirjoja 44.
COICOP-käsikirja on selattavissa ilmaiseksi Internetissä osoitteessa www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/_linkki/coicop.pdf