Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED 1997

Lisätietoja

Nimi: Elina Huusko
Puhelin: 029 551 3571
Sähköposti: koulutustilastot@tilastokeskus.fi