Kielisuhde 2016

0 Yksikielinen suomenkielinen kunta
1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi
2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta
3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi