Språklig indelning 2016

0 Enspråkig finsk kommun
1 Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
2 Enspråkig svensk kommun
3 Tvåspråkig kommun med svenska som flertalets språk