3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus

Pääluokat - Koulutusluokitus 2007
 
3Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus
33Keskiaste
53Alin korkea-aste
63Alempi korkeakouluaste
73Ylempi korkeakouluaste
83Tutkijakoulutusaste
93Koulutusaste tuntematon