54 Utbildning på lägsta högre nivå

Huvudgrupper - Utbildning
 
4 Naturvetenskaplig utbildning
54Utbildning på lägsta högre nivå
541Utbildning inom databehandling på lägsta högre nivå
5411Utbildning inom databehandling på lägsta högre nivå
541101Datanom (institut)
541152Systemplanerare
541199Annan utbildning inom databehandling på lägsta högre nivå